แสดงรายละเอียดข่าวเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN Todays World 2012

เชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN Todays World 2012 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN Todays World 2012

เชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN Todays World 2012 ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. - 9 ม.ค. 55 ณ ประเทศญี่ปุ่น หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 พ.ย. 54

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/astw/appl.html

อ่านรายละเอียดได้ตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ