แสดงรายละเอียดข่าวคณบดีร่วมเป็นเกียรติในโครงการ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ ครั้งที่ 4

คณบดีร่วมเป็นเกียรติในโครงการ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ ครั้งที่ 4 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีร่วมเป็นเกียรติในโครงการ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ ครั้งที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ ครั้งที่ 4 โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 จัดโดยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานอัยการคดีศาลแขวง จังหวัดเชียงใหม่ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ