แสดงรายละเอียดข่าวกลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน

กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน

กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน ในโครงการ "เรารักโรงเรียนกับโตชิบา" ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2554 ทุนละ 10,000.- บาท ผู้มี่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเสนอแผนธุรกิจเพื่อประกอบการพิจารณาขอรับทุน โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ประกอบ...

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ