แสดงรายละเอียดข่าวการประชุมนานาชาติทางการศึกษาทั่วไป เรื่อง บทบาทและประสบการณ์การสร้างพล‏เมืองโลก

การประชุมนานาชาติทางการศึกษาทั่วไป เรื่อง บทบาทและประสบการณ์การสร้างพล‏เมืองโลก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมนานาชาติทางการศึกษาทั่วไป เรื่อง บทบาทและประสบการณ์การสร้างพล‏เมืองโลก

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิิทยาลัย จัดการประชุมนานาชาติทางการศึกษาทั่วไป เรื่อง บทบาทและประสบการณ์การสร้างพลเมืองโลก (Roles and Experiences in Cultivating Global Citizens) ในวันที่ 11 - 13 มกราคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค ถ.สุขุมวิท กรุงเทพ

อาจารย์ท่านใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.genednetwork.or.th/icge2012 โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้ 1. ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 อัตรา 3,500 บาท 2. ลงทะเบียนหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2554 อัตรา 4,500 บาท

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ