แสดงรายละเอียดข่าวขอเรียนเชิญคณาจารย์ส่งบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร CM‏U Journal

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ส่งบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร CM‏U Journal - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ส่งบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร CM‏U Journal

ศูนย์บริหารงานวิจัย ขอเรียนเชิญคณาจารย์ส่งบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities)
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด คณาจารย์ท่านใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://cmuj.cmu.ac.th หรือที่ http://cmuj.cmu.ac.th/JournalIntro.htm

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ