แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งผลประกวดราคาย้ายระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

แจ้งผลประกวดราคาย้ายระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งผลประกวดราคาย้ายระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการประกวดราคาย้ายสาธารณูปโภคอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมพิจารณาการเสนอราคา ในวันที่ 7 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ ศูนย์ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท พันธวณิช จำกัด

ผลการประกวด ดังไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ