แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "อาเซียน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กับอนาคตประเทศไทย"

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "อาเซียน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กับอนาคตประเทศไทย" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2554 ในหัวข้อ "อาเซียน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กับอนาคตประเทศไทย" ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท
ท่านใดสนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sh.mahidol.ac.th/academic2554/index.php

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ