แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ประกวดราคาย้ายระบบสาธารณูโภคอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ประกวดราคาย้ายระบบสาธารณูโภคอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ประกวดราคาย้ายระบบสาธารณูโภคอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างย้ายระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด ดังไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ