แสดงรายละเอียดข่าวพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ/บทความเนื่องในวันอาเซียน

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ/บทความเนื่องในวันอาเซียน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ/บทความเนื่องในวันอาเซียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่นักเรียน-นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในการประกวดบทความระดับอุดมศึกษา หัวข้อ "จากนักศึกษาสู่บัณฑิตสู่การทำงานในประชาคมอาเซียน" และเรียงความระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "เรียนอย่างไร ให้อนาคตสดใสในประชาคมอาเซียน" ภายในงาน Chiang Mai University International Day ณ สถาบันภาษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ