แสดงรายละเอียดข่าว



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าอบรม
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
อบรมระหว่างวันที่ 13 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2554
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สนใจติดต่อที่ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (LeTEC) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สำรองที่นั่ง โทร 0 2613 2965, 0 2613 2127, 0 2613 2141

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ