แสดงรายละเอียดข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ขอความร่วมมือคณาจารย์คณะนิติศาสตร์งดการเรียนการสอน และการสอบ ในวันที่ 18-20 ส.ค.54 ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ขอความร่วมมือคณาจารย์คณะนิติศาสตร์งดการเรียนการสอน และการสอบ ในวันที่ 18-20 ส.ค.54 ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ ขอความร่วมมือคณาจารย์คณะนิติศาสตร์งดการเรียนการสอน และการสอบ ในวันที่ 18-20 ส.ค.54 ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ขอความร่วมมือคณาจารย์คณะนิติศาสตร์งดการเรียนการสอน และการสอบ ในวันที่ 18-20 ส.ค.54 ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นวันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 ซึ่งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จะต้องร่วมจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ในวัน เวลาดังกล่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ