แสดงรายละเอียดข่าวเชิญร่วมงาน “ครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ ไทย – แคนาดา” วันที่ 29 ก.ค. 54 นี้ ณ สถาบันภาษา มช.

เชิญร่วมงาน “ครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ ไทย – แคนาดา” วันที่ 29 ก.ค. 54 นี้ ณ สถาบันภาษา มช. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญร่วมงาน “ครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ ไทย – แคนาดา” วันที่  29 ก.ค. 54 นี้ ณ สถาบันภาษา มช.

กระทรวงการต่างประเทศและสถาบันภาษา มช. เชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ร่วมงาน “ครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ ไทย – แคนาดา” ภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย - แคนาดา ความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดาและกลุ่มประเทศอาเซียน ประชาชนชาวไทย – แคนาดา และความรู้เกี่ยวกับประเทศแคนาดา ตอบปัญหาชิงรางวัลและรับของที่ระลึกจากประเทศแคนาดา ฯลฯ ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันภาษา มช. เวลา 9.00 น.- 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก Director-General, Department of American and South Pacific Affairs, MFA และ H.E. Ron Hoffmann Canadian Ambassador to Thailand ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจร่วมงาน “ครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ ไทย – แคนาดา” ในวันเวลาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษา มช.

โทร. 0-5394-3751- 3 www.li.cmu.ac.th และ www.facebook.com/language.institute.cmu

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ