แสดงรายละเอียดข่าวภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเนื่องในการจัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเนื่องในการจัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเนื่องในการจัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนร่วมฟังบรรยายพิเศษเนื่องในการประชุมวิชาการ 11th Asian-Pacific Regional IAU Meeting 2011 หรือ APRIM2011 ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://conference.narit.or.th/aprim2011/index.php/aprim2011/2011

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ