แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา 13 ก.ค. 54

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา 13 ก.ค. 54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา 13 ก.ค. 54

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระบาทแม่แอน ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ