แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ขอให้น้องที่มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่พุธที่ 29 มิถุนายน 2554 เวลา 09.30 เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนป.โท 102 หากมาไม่ได้ตามกำหนดการให้แจ้งพี่เนท ล่วงหน้านะคะ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์นะคะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ