แสดงรายละเอียดข่าวInternational Programs and DIGS Scholarship at Chung Yuan University(CYCU), Taiwan

International Programs and DIGS Scholarship at Chung Yuan University(CYCU), Taiwan - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Programs and DIGS Scholarship at Chung Yuan University(CYCU), Taiwan

Chung Yuan University(CYCU) ประเทศไต้หวันได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อหรือเรียนระยะสั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.esit.org.tw/english/scholarship.php

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ