แสดงรายละเอียดข่าวคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาภายในประเทศ

คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาภายในประเทศ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาภายในประเทศ

คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2554 ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://www.eppo.go.th/encon/hrd-2554/index.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ