แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "กฎหมายกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น" ในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 09.00-17.000 น. ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์ http://www.law.ubu.ac.th/conference/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ