แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การเปิดเสรีอาเซียน พ.ศ.2558 : ผลกกระทบต่อการพัฒนาการของกฎหมายของประเทศไทย
ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 222(ชั้น2)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รายละเอียดติดตามได้ที่ไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ