แสดงรายละเอียดข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า  กรมการค้าภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554 ณ โรงแรม แชงกรีล่า จ.เชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ