2011 French Embassy Junior Research Fellowship Program

ข่าววิจัย

2011 French Embassy Junior Research Fellowship Program

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนวิจัย French Embassy Junior Research Fellowship Program หมดเขตรับสมัครในวันที่ 13 มีนาคม 2554

ทุนนี้เปิดรับสมัครนักวิจัยชาวไทยรุ่นเยาว์และเปิดโอกาสให้ผู้รับทุนได้ทำงานวิจัยเป็นระยะเวลาระหว่าง 2 ถึง 6 เดือนในสถาบันวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครมาที่
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
แผนกความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย
เลขที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
ภายในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2554

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนนี้ กรุณาติดต่อสอบถามที่ คุณซาร่า เดอแมสส์ (อีเมล Ssara.Demesse@diplomatie.gouv.fr หรือโทร 02 627 2100) หรือ Click อ่านเพิ่มเติม