แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่ประเทศอังกฤษ

เชิญเข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่ประเทศอังกฤษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่ประเทศอังกฤษ

ด่วน ! เชิญเข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันที่ประเทศอังกฤษ วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2554

ในหัวข้อ Words are not enough

รอบคัดเลือกในประเทศไทย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 และ 18 มีนาคม 2554

สนใจติดต่อได้ที่ คุณวราลักษณ์ (พี่กุ้ง) สำนักงานคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ