แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบราชธานี ในโอกาสเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานด้านบริการการศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ