แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!!! สำหรับ นศ.ภาคพิเศษ ย้ายห้องเรียนในวันเสาร์ที่ 29 ม.ค.54

ประกาศ!!! สำหรับ นศ.ภาคพิเศษ ย้ายห้องเรียนในวันเสาร์ที่ 29 ม.ค.54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!!! สำหรับ นศ.ภาคพิเศษ ย้ายห้องเรียนในวันเสาร์ที่ 29 ม.ค.54

ประกาศ!!ย้ายห้องเรียน ในวันเสาร์ที่ 29 ม.ค.54

เวลา 09.00-12.00 น.
177425-801 อ.ศักดิ์ชาย  จากเดิม  SB 4208  เปลี่ยนเป็น SB 4303
177313-801 อ.กัญญา  จากเดิม  SB 4201 เปลี่ยนเป็น  SB 4301
177113-801 อ.ไพสิฐ  จากเดิม  SB 4106  เปลี่ยนเป็น SB 4107


เวลา 13.00-16.00 น.
177404-801 รศ.สมชาย  จากเดิม  SB 4208  เปลี่ยนเป็น SB 4309
177321-801 อ.ศักดิ์ชาย  จากเดิม  SB 4202  เปลี่ยนเป็น SB 4303
177300-801 อ.กัญญา  จากเดิม  SB 4210  เปลี่ยนเป็น SB 4301

ดูรายละเอียดจากไฟล์ประกอบได้
และขอให้นักศึกษาช่วยแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆได้รับทราบด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ