แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งเปลี่ยนแปลง!! สำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของ EALS

แจ้งเปลี่ยนแปลง!! สำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของ EALS - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งเปลี่ยนแปลง!! สำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของ EALS

ประกาศด่วน !!!!
สำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของ EALS

เฉพาะสัปดาห์แรก (ระหว่างวันที่ 25 - 28 ม.ค. 54)

กลุ่มที่ 1 ทุกวันอังคาร , พุธ, ศุกร์ เริ่มเรียนเวลา 17.00 น.
(เฉพาะวันที่ 25 และ 26 ม.ค.)

กลุ่มที่ 2 ทุกวันจันทร์, พุธ, พฤหัสบดี เริ่มเรียนเวลา 09.30 น.
(เฉพาะวันที่ 26 และ 27 ม.ค.)

เนื่องจาก อ.กัญญาติดงานรับปริญญา

สถานที่เรียน : สถาบันภาษา ห้อง 224
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่กุ้ง โทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ