แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมสัมมนาโอกาสใหม่ในการศึกษาต่อของประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Global 30 (G-30)

เชิญเข้าร่วมสัมมนาโอกาสใหม่ในการศึกษาต่อของประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Global 30 (G-30) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมสัมมนาโอกาสใหม่ในการศึกษาต่อของประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Global 30 (G-30)

เชิญเข้าร่วมสัมมนาโอกาสใหม่ในการศึกษาต่อของประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Global 30 (G-30) ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 - 18.00 น. ณ จามจุรีสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uni.international.mext.go.jp

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ