แสดงรายละเอียดข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าพักในหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าพักในหอพักนักศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าพักในหอพักนักศึกษา

ข่าวประกาศจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าพักในหอพักนักศึกษา โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ทาง http://udo.oop.cmu.ac.th/ ในระหว่างวันที่ 15 - 19 ม.ค. 54 ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ