แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงานวันวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงานวันวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงานวันวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงานวันวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2554 ในงานพบกับ การแข่งขันทางวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และเกมส์สนุกๆอีกมากมาย...

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ