แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ "leadership Development Program"

โครงการ "leadership Development Program" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ โครงการ "leadership Development Program" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้แก่นิสิต นักศึกษา ซึ่งจะรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2554 นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.ldpcpall.com/index.php รับใบสมัครได้ที่ พี่เนท ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 54 นะจ๊ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ