แสดงรายละเอียดข่าวตารางสอบกลางภาคเรียนที่2/2553 (ภาคพิเศษ)

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2/2553 (ภาคพิเศษ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2/2553 (ภาคพิเศษ)

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2/2553 (ภาคพิเศษ) รายละเอียดตามไฟล์ประกอบค่ะ ก่อนเข้าห้องสอบขอให้นักศึกษาเตรียมบัตรนักศึกษา และแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยนะคะ ขอให้โชคดีในการสอบค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ