แสดงรายละเอียดข่าวเปลี่ยนแปลงห้องสอบวิชา 177215

เปลี่ยนแปลงห้องสอบวิชา 177215 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปลี่ยนแปลงห้องสอบวิชา 177215

แจ้งเปลี่ยนห้องสอบวิชา 177215 สอบวันที่ 22 ธ.ค. 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น. SEC001สอบห้อง SB4309 ,SB4310 (ห้องละ31คน) และห้อง SB4203 (30คน)ส่วน SEC801 สอบห้องSB4308และห้องSB4303 (ห้องละ35คน) ทราบแล้วอย่าลืมบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะคะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ