แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาต่อประเทศจีน (หมดเขต 22 พ.ย. 53)

ทุนการศึกษาต่อประเทศจีน (หมดเขต 22 พ.ย. 53) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาต่อประเทศจีน (หมดเขต 22 พ.ย. 53)

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน จัดโครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม จำนวน 7 ทุน ทุนละประมาณ 50,000 บาท เพื่อเรียนหลักสูตรภาษาจีน 1 ภาคการศึกษา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤศจิกายน 2553 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน โทร. 02-2554084-5 หรือ www.wlc2china.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ