แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่2/2553

รับสมัครทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่2/2553 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่2/2553

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา ประเภทนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่2/2553 จำนวน 20 ทุน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 12 พ.ย.53 คุณสมบัติและรายละเอียดนักศึกษาสามารถอ่านได้จากไฟล์ประกอบค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ