แสดงรายละเอียดข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567

สอบถามเพิ่มเติม 053-942917
facebook page : งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ