แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 2-17 พฤศจิกายน 2566
ที่ https://forms.office.com/r/wWvAUPUygS


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ