แสดงรายละเอียดข่าวเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีมอบปริญญาบัตร

เชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีมอบปริญญาบัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีมอบปริญญาบัตร

เชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีมอบปริญญาบัตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 57 วันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้อง 1201 คณะนิติศาสตร์ ชั้น 2

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ