แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ รับสมัครผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด กระบวนวิชา 177113 และ 177181 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด กระบวนวิชา 177113 และ 177181 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด กระบวนวิชา 177113 และ 177181 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

กรอกใบสมัครผ่าน google form หรือสแกนผ่าน QR Code ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 – วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พี่ปริ้นส์ ณ ห้องงานบริการการศึกษา หรือ โทร. 053-942932 ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ