แสดงรายละเอียดข่าว"พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2565"

"พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2565" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา 10.00 นาฬิกา ของวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5 มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำนักศึกษาเข้ารับมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

โดยการมอบทุนในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านสุนทรียา เหมือนพะวงศ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ,ท่านอรุณี วีระรัศมี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 5,ท่านมรกต วัฒนรุ่งเรืองยศ เลขานุการศาลอุทธรณ์ ภาค 5,ท่านจิตรภาณุ คณตวรรณ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 5 เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 6 คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ