แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในงานวันรพี ประจำปี 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในงานวันรพี ประจำปี 2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในงานวันรพี ประจำปี 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในงานวันรพี ประจำปี 2565 ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการกฎหมายไทย
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์ รองคณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นวพร เสนียวงศ์ ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิเทศสัมพันธ์ และตัวแทนคณะนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติวางพวงมาลางานวันรพี ประจำปี 2565 โดยมี นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาและกล่าวคำสดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงได้รับยกย่องให้เป็น ”บิดาแห่งกฎหมายไทย” ผู้ทรงวางรากฐานกฎหมายไทยไว้อย่างมีมาตรฐานและมั่นคง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ