แสดงรายละเอียดข่าวการให้บริการของห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์

การให้บริการของห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การให้บริการของห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การให้บริการของห้องสมุดคณะนิติศาสตร์

ห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์ เป็นห้องสมุดขนาดเล็กแบบปิด ดำเนินการให้บริการออนไลน์เป็นหลัก ทั้งการสมัครสมาชิก ค้นหาหนังสือ และการยืมหนังสือ โดยห้องหนังสือจะนัดหมายให้มารับหนังสือในวันทำการถัดไป

ทั้งนี้สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการได้ที่
https://lawcmu.edlib.in.th/

และติดตาม update ข่าวสารของห้องหนังสือฯ ได้ที่เพจ[url] https://www.facebook.com/cmulaw.library[/url]

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ