แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี2566 (MEXT Scholarship 2023)

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี2566 (MEXT Scholarship 2023) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี2566 (MEXT Scholarship 2023)

ด้วย สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship 2023) สำหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย

ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (ปิดรับสมัคร วันที่ 6 มิถุนายน 2565)
ทุนนักศึกษาวิจัย (ปิดรับสมัคร วันที่ 6 มิถุนายน 2565)
ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (ปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
ทุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ (ปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดทุน วิธีการสมัคร เอกสารการสมัคร ฯลฯ ได้ที่ https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html หรือ โทร. 052-012-500 ต่อ 190 (ในวันและเวลาทำการ) และสมัครได้โดยตรงด้วยตัวเองภายในวันที่กำหนด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ