แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา UM ISS 2022 (หมดเขต 4 พ.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา UM ISS 2022 (หมดเขต 4 พ.ค. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา UM ISS 2022 (หมดเขต 4 พ.ค. 2565)

ด้วย Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Universitas Negeri Malang International Student Scholarship (UM ISS 2022)

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมี 3 แบบแผน ได้แก่

1. Scheme 1
2. Scheme 2
3. ASEAN Research

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติผู้สมัคร วิธีการสมัคร รายละเอียดทุน หลักสูตร ฯลฯ ได้ที่ http://oia.um.ac.id/umiss/ และสมัครได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ