แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Sungshin Women’s University Fall Semester 2022 (25 เม.ย. 2565)

โครงการแลกเปลี่ยน Sungshin Women’s University Fall Semester 2022 (25 เม.ย. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Sungshin Women’s University Fall Semester 2022 (25 เม.ย. 2565)

ด้วย Sungshin Women’s University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sungshin Women’s University Fall Semester 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2565 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้
1. Study Plan (Free Form)
2. Copy of valid Passport
3. Official Academic Transcripts
4. Color ID(passport) Photo (3.5cm*4.5cm)
5. TOPIK or TOEFL(IELTS) Score (Not required)
6. Health Examination Form + Proof of COVID-19 Vaccination
7. Proof of Bank Statement
8. Application for Certificate of Visa Eligibility

นักศึกษาที่สนใจโปรดส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ