แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ HYBRID ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 ให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศคณะนิติศาสตร์จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ HYBRID ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 ให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ HYBRID  ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 ให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศคณะนิติศาสตร์จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ HYBRID ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 ให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ