แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุน S&SE ASIAN UN Ambassador Scholarship Program 2022 (หมดเขต 4 ก.พ. 2565)

ประชาสัมพันธ์ทุน S&SE ASIAN UN Ambassador Scholarship Program 2022 (หมดเขต 4 ก.พ. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุน S&SE ASIAN UN Ambassador Scholarship Program 2022 (หมดเขต 4 ก.พ. 2565)

ด้วย Yunnan University, P.R. China เชิญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับทุน S&SE ASIAN UN Ambassador Scholarship Program 2022 จำนวน 3 ทุน เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท ณ Yunnan University P.R China ระยะเวลา 2 ปี ในสาขาที่เปิดให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ผู้ได้รับทุนฯจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าที่พักในมหาวิทยาลัย ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารขั้นตอนการสมัครรับทุนได้ที่ https://cmu.to/AHK4M

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ