แสดงรายละเอียดข่าวTCAS 65 นิติศาสตร์ มช. รอบที่ 2 เปิดรับนักเรียนจากทั่วประเทศ

TCAS 65 นิติศาสตร์ มช. รอบที่ 2 เปิดรับนักเรียนจากทั่วประเทศ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS 65 นิติศาสตร์ มช. รอบที่ 2 เปิดรับนักเรียนจากทั่วประเทศ

ข่าวดี TCAS 65 นิติศาสตร์ มช. รอบที่ 2 เปิดรับนักเรียนจากทั่วประเทศ ! ! !

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มโอกาสให้นักเรียนจากทั่วประเทศสมัคร TCAS ได้ตั้งแต่รอบที่ 2

“โครงการรับนักเรียนผู้สนใจด้านนิติศาสตร์นอกเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด”

สมัครวันที่: 14-24 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.  เป็นนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษานอกเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด
2.  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเกรดเฉลี่ยรวม 5 เทอม หรือ 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
3.  วิชาสามัญที่ใช้คัดเลือก
***  สายวิทย์ 09 ไทย, 19 สังคม, 29 อังกฤษ, 39 คณิต 1, 49 ฟิสิกส์, 59 เคมี, 69 ชีวะ
***  สายศิลป์ 09 ไทย, 19 สังคม, 29 อังกฤษ, 89 คณิต 2, 99 วิทย์ทั่วไป
4.  เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ วิชาสามัญ 09 ไทย, 19 สังคม และ 29 อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน

ยื่นเลย ไม่ต้องรอรอบที่ 3 !

ดูข้อมูลโดยละเอียดที่ https://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=32227 และ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php?page=14&ro=2&tsearch=&tfac=

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ