แสดงรายละเอียดข่าวการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2564 (หมดเขต 30 พ.ย. 2564)

การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2564 (หมดเขต 30 พ.ย. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2564 (หมดเขต 30 พ.ย. 2564)

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เห็นสมควรให้มีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell Law School) จำนวน 1 ทุน รายละเอียดดังแนบ

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดการสมัครรับทุนดังกล่าวได้ที่ https://www.thethaibar.or.th/thaibarweb/index.php?lang=th ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมสแกนหลักฐานฯ ส่งทาง E-mail: prdir@thaibar.or.th, secretariat@thethaibar.or.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ