แสดงรายละเอียดข่าวการสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

การสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 การสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

การสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
เปิดลงทะเบียนรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์

1 ทุนสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ (อินเตอร์เน็ต) 500 บาท จำนวน 500 ทุน รวมมูลค่า 250,000 บาท ช่องทางการรับสมัคร >>> https://bit.ly/3DFUkD1

2 ทุทุนสนับสนุนการเรียนการสอบออนไลน์ (กล้องเว็บแคม) 500 บาท จำนวน 50 ทุน รวมมูลค่า 25,000 บาท >>> https://bit.ly/3DCpmvs
รายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขการรับสมัครดูได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ