แสดงรายละเอียดข่าวงานประกวดรางวัล Study UK Alumni Awards ประจำปี 2021-2022

งานประกวดรางวัล Study UK Alumni Awards ประจำปี 2021-2022 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานประกวดรางวัล Study UK Alumni Awards ประจำปี 2021-2022

ด้วย British Council Thailand ได้กำหนดจัดงานประกวดรางวัล Study UK Alumni Awards ประจำปี 2021-2022 โดยมี 4 ประเภทรางวัล ดังนี้

1.  Science and Sustainability Award (รางวัลวิทยาศาสตร์และความยั่งยืน)
2.  Culture and Creativity Award (รางวัลวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์)
3.  Social Action Award (รางวัลการกระทำเพื่อสังคม)
4.  Business and Innovation Award (รางวัลธุรกิจและนวัตกรรม)

พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดรางวัล Study UK Alumni Awards ศิษย์เก่าราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2021-2022 โดยมีกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 31 ต.ค.2564 ที่ https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/alumni-awards

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ