แสดงรายละเอียดข่าวรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2021 – 2022

รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2021 – 2022 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2021 – 2022

ด้วยบริติช เคานซิล ประเทศไทย แจ้งว่า ประสงค์จะมอบรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2021 – 2022 (Study UK Alumni Awards 2021 – 2022) เพื่อร่วมฉลองและบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 29 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/alumni-awards ตามรายละเอียดดังแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ